Ecoplant heeft recent een lesbundel geschreven voor het onderwijs. Deze lesbundel gaan in op duurzame innovatie en zonne-energie. Allerlei innovaties binnen de energietransitie worden behandeld. De lesbundel sluit naadloos aan bij ons Student Energy Program; waarin leerlingen een eigen Ecoplant bouwen, installeren en plaatsten.

De lesbundel bevat heel veel informatie gericht op duurzaamheid die niet alleen voor studenten en leerlingen interessant is, maar voor iedereen. Zo hebben onze eigen stagiaires al veel geleerd door de bundel. De aankomende tijd willen we tipjes van de sluier geven over onze lesbundel door hoofdstukken te behandelen die voor iedereen interessant zijn om te lezen.

Hoe werkt een zonnepaneel nou precies? Hoe kun je van zonlicht elektriciteit maken? Om dat te begrijpen, moet je eerst iets weten over atomen en de werking van elektronen. Atomen zijn de kleinste bouwstenen. Ze zijn zo klein dat je ze niet kunt zien met het blote oog. Een atoom bestaat uit een kern met daaromheen elektronen. Die elektronen zijn belangrijk, want die zorgen ervoor dat je van zonlicht elektriciteit kunt maken. Dat werkt zo. Bijna alle zonnepanelen hebben twee dunne laagjes. In die laagjes zitten silicium-atomen. Elk silicium-atoom heeft ook elektronen bij zich. Veertien om precies te zijn. Ze zitten vast in het atoom.

Een zonnecel is zo gemaakt dat in de twee laagjes niet evenveel elektronen zitten. Dat doen ze door in één van de twee laagjes wat extra atomen te doen van een andere stof. Die laag heeft dan meer elektronen dan de andere laag. Deze laag noem je positief geladen. De laag met minder elektronen noem je negatief geladen. De elektronen willen gaan bewegen tussen die twee laagjes, zodat er overal evenveel zijn. Maar ze zitten vast in het atoom, dus dat kan niet. Ze hebben niet genoeg energie om zich los te maken uit het atoom.

Nu schijnt de zon op het paneel. Het zonlicht zorgt voor de energie. Door deze energie raken de elektronen los. Deze elektronen bewegen dan naar de laag met minder elektronen. Door deze beweging wordt gelijkstroom opgewekt. Deze gelijkstroom gaat door elektronische geleiders naar de omvormer en wordt omgezet naar wisselstroom. Deze wisselstroom komt uit je stopcontact!