1 | Door terugleverheffingen wordt zelfconsumptie alsnog belangrijker

Goed, salderen blijft dus, maar toch is de kans groot dat zelfopgewekte zonnestroom terugleveren met een vast of variabel contract straks minder oplevert. Al vijf energieleveranciers rekenen terugleverkosten, de verwachting is dat de rest spoedig zal volgen. Hoe meer stroom u teruglevert, hoe hoger in de regel de kosten die u daarvoor betaalt. Door een deel van uw zonnestroom op te slaan in een batterij en later weer te gebruiken vermindert u de hoeveelheid stroom die het net in voedt.

2 | Zakelijk kunt een groot deel van de investering terugkrijgen

Bent u ondernemer, dan kunt een beroep doen op verschillende aftrekposten, waardoor de investering in een batterij aanzienlijk vermindert. De btw kunt u uiteraard terugvragen. Bovendien kunt de thuisbatterij afschrijven, wat inhoudt dat jaarlijks – bijvoorbeeld gedurende vijf jaar, de periode waarin u garantie hebt – een vast percentage van de investering van u winst mag aftrekken.

Daarnaast is er nog de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Die regelingen maken het mogelijk nog eens 28 en 45,5 procent van de investering af te trekken. Afhankelijk van uw winst en dus in welke belastingschijf u valt, kunt u op deze manier het grootste deel van de investering terugkrijgen.

3 | Zekerheid van écht groene stroom

Naast financiële redenen, is er ook een meer emotionele reden om een thuisbatterij aan te schaffen, met of zonder salderen. Waar een doorsnee huishouden met zonnepanelen ongeveer een kwart tot een derde van zijn zelfopgewekte stroom zelf verbruikt, kan dit met een thuisbatterij oplopen tot ongeveer twee derde. Zo gebruikt u ook als de zon onder is vaak grotendeels CO2-vrije stroom van eigen Ecoplant. Dat gevoel van minder afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en daarmee van fossiele energiebronnen kan ook een goed argument zijn om voor een thuisaccu te gaan.

4 | Thuisbatterijen renderen ook zonder zonne-energie

Tot slot zorgt het vooralsnog behouden van de salderingsregeling voor ‘nog meer druk op het elektriciteitsnet’. De komende jaren zal het aantal daken met zonnepanelen immers verder toenemen. De overbelasting van het net was juist een van de voorname redenen om de salderingsregeling af te willen bouwen. Met een thuisbatterij die wordt ingezet om bij te dragen aan stabilisatie van het elektriciteitsnet kunt als consument bijdragen aan de oplossing daarvoor. De vergoedingen die hieruit voortvloeien lopen dusdanig hoog op dat u een thuisbatterij in vijf tot zes jaar terug kunt verdienen, onafhankelijk van het al dan niet voortbestaan van de salderingsregeling.

Met een thuisbatterij die reageert op overschotten en tekorten aan groene stroom op het net behaalt u niet alleen het hoogste rendement, maar helpt u de energietransitie. U zorgt er letterlijk voor dat CO2-vrij opgewekte stroom op meer momenten van de dag beschikbaar is.