Ecoplant werkt met haar designteams aan nieuwe techniek maar houdt zich ook bezig met de efficiency en uitstraling van de energieoplossing.

Over smaak valt niet te twisten en blijkt de kwestie weerbarstig.  Zonder meer overal zonnepanelen leggen zal veel tegenwind oproepen. Not in mijn backyard wordt het dan. Een luisterend oor en oog voor innovatie zal nieuwe oplossingen bieden. Natuurlijk zien wij onze Ecoplanten ook graag bij bedrijven staan. Als u als duurzaam bedrijf echt wilt laten zien wat u drijft. Solar,Laadpaal,accu opslag en nog vele andere functies,alles in één.

Uw bedrijf zal zeker positief opvallen!

Solar op water
‘Het potentieel is groot. Water genoeg! De technologie is echter nog in ontwikkeling. We weten nog niet genoeg over de impact op de biodiversiteit en natuur in het algemeen. Grote wateroppervlakken bevinden zich vaak in de nabijheid van of in Natura 2000-gebieden, of ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor scheepvaart; regelgeving en vergunningverlening zijn complicerende factoren. De huidige locaties zijn doorgaans plekken waar dat allemaal minder speelt, bijvoorbeeld zandafgravingen (industrieel water). Er wordt nog relatief weinig gerealiseerd ten opzichte van het totale potentieel.’

Misverstanden?
‘Een voorbeeld van een logisch lijkende maar incorrecte aanname is dat reflectie van licht op water de capaciteit van systemen enorm vergroot. In werkelijkheid is dat niet zo, het licht wordt grotendeels geabsorbeerd door het water. Ook de dynamische werking van wateroppervlakken op systemen wordt onderschat. Door golfbewegingen is de oriëntatie van zonnepanelen vaak niet stabiel en de belasting op het drijfsysteem wordt zwaar onderschat. De koeling van het water heeft doorgaans wel een flink effect positief op de businesscase, het kan de opbrengst met ongeveer 2 procent verhogen.’ Direct daar tegenover staat het versmeren van de solar bladen. De plaatselijke reiger en ooievaar kolonie ziet een mooie afwerpplaats en zorgt voor een permanent noodzakelijk reinigingsproces van de drijvende panelen. Niet schoonmaken is geen optie en kost direct jaarlijks 10% van de solar opbrengst.

Dus toch maar weer met het bootje onderhoud plegen. Water en stroom is geen eenvoudige match.

Hoe versnel je de uitrol solar?
Het is sowieso een langzaam proces. Voldoende kennis en praktische ervaring opbouwen kost tijd. Maar meer investeren in onderzoek en pilots helpt. Het mooie van zon op water is ook dat het steeds meer deel uit kan maken van integrale projecten waarbij bijvoorbeeld ook recreatie en natuurontwikkeling kunnen worden meegenomen. Ook dat zal leiden tot meer bekendheid en acceptatie. Tegelijkertijd; met de Regionale Energiestrategieën (RES’en) hebben provincies en gemeentes nu een duidelijke uitvoerende taak in de energietransitie. Functioneel gebruik van ruimte is daarbij vaak een belangrijk thema.

Kan solar ook meer functies voorzien van energie?
Wij denken dan aan veilige LFP accu opslag, laadstations, verlichting veiligheid en communicatie.
Het is dus niet alleen een zonnepaneel het is een uiterst praktisch antwoord op vele gebruiksmomenten en daardoor weer uiterst duurzaam.

Parkeren en solar
Lijkt een no brainer maar er zal wederom veel infrastructuur nodig zal zijn. De opbrengst zal daarnaast relatief laag blijken wegens de kleine carport oppervlakte qua diepte.
Op die locaties spelen geen discussies over biodiversiteit of aantasting van het landschap en het is een mooie manier om aanbod en vraag bij elkaar te brengen in een stedelijke omgeving.

De combinatie met het laden van elektrische auto’s is interessant maar zal de hoeveelheid stroom van een solar park deck omgezet naar de geparkeerde auto laag blijken omdat deze vooral betrekkelijk kort geparkeerd zal staan.

Per saldo zal er dan toch weer grid aansluiting (bij voeding) of accu opslag nodig zijn.

Nieuwe innovaties voor de energie transitie.
In onze ogen is er nog genoeg ruimte voor Solar op industrie daken. Vooral het gebruik overdag wanneer de zon schijnt zal een prima opbrengst en weinig extra netwerk benodigen. Grootschalige zonnevelden stuiten niet alleen op maatschappelijke bezwaren maar blijken ook esthetisch een doorn in het oog. Ditzelfde geld naar onze mening voor houten constructies waar dan weer panelen op worden gelegd. Het is niet voor niets dat de TU in Delft vorig jaar de esthetiek van duurzame energie op de agenda heeft gezet. Solar carports lijken niet direct voor de hand te liggen. Mooie nieuwe technieken melden zich aan zoals solar fencing en straat solar. Bij deze laatste wordt solar verwerkt in de straat. Functioneel solar noemen wij dit.

Meer informatie over Ecoplant suntracing solar system vindt u op onze homepagina www.ecoplant.solar