Gebruik maken van peakshaving.

Peakshaving is het gebruiken van mogelijke prijs verschillen (flexibel stroom contract van bijvoorbeeld de ANWB) en dan dus goedkope energie opslaan in uw huis batterij.
Afgelopen week berichtten de media diverse malen dat er te veel stroom aanbod was. Dit betekende dat de prijs van deze stroom goedkoper werd. Een mooi moment om in te slaan dus.

Net als load shifting is peak shaving een vorm van energiebeheer. Terwijl load shifting inspeelt op kostenefficiënte momenten, helpt peak shaving om pieken in de vraag te voorkomen.
Peak shaving (ook wel load shedding genoemd) vermindert de belasting van het elektriciteitsnet door apparatuur met een hoog energieverbruik uit te schakelen of – en hier wordt het interessant – door een lokale energiebron toe te voegen om de piekvraag te compenseren.

Hoe werkt het? Op de energiemarkt verwijst de term peak shaving naar het proces waarbij lokale energieopslag (of fossiel gestookte generatoren) wordt gebruikt om de belasting van het net te verminderen.
Over het algemeen wordt deze methode gebruikt bij grote industriële en commerciële energieverbruikers – niet bij individuele huishoudens. Maar de tijden veranderen.
Tegenwoordig oogsten steeds meer huishoudens zonne-energie. De toevoeging van een externe batterij is volgens Ecoplant dan ook een must om de overdag opgewekte energie op te slaan.
Een geschikte methode voor efficiënt energiebeheer wordt daarom ook voor huishoudens steeds relevanter.

Het verschil tussen “load shifting” en “peak shaving”
Met load shifting verschuift u een deel van de belasting naar een rustiger moment waarop elektriciteit goedkoper is, terwijl de hoeveelheid energie die u uiteindelijk van het net gebruikt niet verandert.
Peak shaving maakt het mogelijk om de belasting van het net te verminderen, door een andere energiebron toe te voegen. Zo kunt u alle apparatuur tegelijkertijd blijven gebruiken, terwijl de kosten laag blijven.

Onze Ecoplant smart inverter is geschikt om deze peakshaving toe tepassen.