ZONNEPANELEN EN VERZEKERINGSPREMIES

Bedrijven en particulieren die zonnepanelen op hun dak leggen ondervinden steeds meer consequenties voor hun verzekering. Dat heeft alles te maken met de montage en problemen inzake brandgevaar. Carel Grol van het Financieel dagblad inventariseerde de zorgen bij met name bedrijven en vertelt waarom deze uiteindelijk zelfs afhaken.

Hogere premies doen voordelen teniet

Het verzekeren van zonnepanelen wordt zo duur dat bedrijven deze niet meer op hun daken leggen. Vanwege een toenemend aantal branden verhogen verzekeraars hun premies of verzekeren ze helemaal niet meer. ‘Door die hogere premies worden alle voordelen tenietgedaan, steeds meer bedrijven zien er vanaf’, zegt Grol.

‘Als dit zo doorgaat, wordt de sector de nek omgedraaid’ aldus Wijnand van Hooff, branchevereniging Holland Solar

Zorgelijke ontwikkeling

Brancheorganisatie Techniek Nederland zegt zich zorgen te maken over deze ontwikkeling ‘die ertoe kan leiden dat zakelijke opdrachtgevers en consumenten de aanschaf van zonnepanelen gaan heroverwegen’. Techniek Nederland wil dan ook zo snel mogelijk in gesprek met het Verbond van Verzekeraars.

Ecoplant en verzekeringspremies

De plaatsing van een Ecoplant geschiedt buitenshuis en kent daardoor geen problemen voor uw bestaande verzekeringen. De Ecoplant is jaarlijks verzekerd tegen circa 1% van de aanschafwaarde. Dit is in vergelijking tot traditionele dakpanelen een minimaal bedrag. Wist u dat u de Ecoplant ook prima kan gebruiken voor buitenhuis batterij opslag?