Begin april en nu al beginnen zonnepanelenhouders naar hun leveranciers te bellen dat de PV-omvormers midden op de dag uitschakelen verband houdende met voltage boven de 253V.

Als de zon te goed zijn best doet en u gebruikt die energie niet dan raakt het stroomnet over verhit. Dit netwerkprobleem omzeilt de Ecoplant. U kunt uw zonne-energie bufferen in de accu’s.

Uitleg:

Elke omvormer zorgt dat hij zich automatisch loskoppelt van het net wanneer hij meet dat de netspanning boven de 253V uitkomt. De limietwaarden zijn wettelijk bepaald in Netcode Elektriciteit. De netbeheerders zijn verplicht te zorgen voor een spanning die niet hoger is dan 10% boven de normale spanning. Bij 230 Volt is dat dus 230 x 1,10 = 253 Volt.

Een omvormer die vermogen in het net injecteert, drijft altijd de spanning op het net een beetje op, Een verbruiker (bv wasmachine) die vermogen afneemt laat de spanning dalen. Het komt wel eens voor dat omvormers op zonnige momenten veel vermogen willen injecteren, terwijl er op dat moment weinig wordt afgenomen. Wanneer het elektriciteitsnet op dat moment het vermogen niet goed kan afvoeren, leidt dat tot spanning >253V waardoor de limietwaarde wordt bereikt en de omvormer zich automatisch van het net afkoppelt.

Onderstaande voorbeeld van een omvormer die een steeds hogere spanning meet nu max 249V. Boven de 253V gaat hij uitschakelen, tenzij er dan verbruikers worden ingeschakeld om de spanning te verlagen.

De oplossing voor dit alles is natuurlijk dan wel gebruik overdag of opslag overdag. Door de veilige accu buffercapaciteit van een Ecoplant is dit probleem verholpen en laad uw Ecoplant uw netwerk optimaal!