Het ene zonnepaneel wekt meer stroom op dan de ander. Dat is logisch. Er zijn heel veel variabelen die samen bepalen hoeveel stroom een zonnepaneleninstallatie daadwerkelijk opwekt. Denk bijvoorbeeld aan de grootte, de kwaliteit en het vermogen van de zonnepanelen, de hoeveelheid zonuren of de locatie en de oriëntatie van de zonnepanelen ten opzichte van de zon. Het effect van deze variabelen is behoorlijk groot. Laten we die laatste twee eens iets verder uitlichten: locatie en oriëntatie.

Locatie – Onze atmosfeer — de dampkring — filtert het zonlicht. Vergeleken met een plek op de evenaar, legt het zonlicht in de zomer 1,15 keer zoveel afstand door de atmosfeer af om bij Nederland te komen. In de winter is die afstand zelfs 4,13 keer zo groot. Dat heeft invloed op de sterkte — de stralingsintensiteit — van het zonlicht. Bovendien zijn er locaties die gemiddeld meer zonlicht hebben dan andere locaties, bijvoorbeeld door het klimaat. Aan de kust van Nederland schijnt gemiddeld vaker de zon dan in het oosten van ons land.

Er bestaan uitgebreide en nauwkeurige modellen die bijhouden hoeveel zonlicht — en zonsterkte — er per jaar op een gebied valt. Natuurlijk varieert de werkelijkheid per jaar, maar met de gemiddeldes valt goed te rekenen.

Oriëntatie- Zonnepanelen die op het zuiden gericht zijn, met een hellingshoek van zo’n 36 graden, produceren in Nederland het best. Zij benutten gemiddeld gezien het meest van de beschikbare zonuren. Juist daarom draait de Ecoplant mee met de zon en kan dus de hele dag zoveel mogelijk van de zon profiteren.

Onderbelichte invloed

De kwaliteit van een installatie wordt deels bepaald door de kwaliteit van de gebruikte materialen. Maar een zonnepaneleninstallatie is veel meer dan alleen zonnepanelen en omvormers. Onderschat het gebruik van de juiste kabels, connectoren en draadgoten niet. Overal lopen stroomkabels die aan elkaar gekoppeld worden. Elk connectiepunt is een potentiële zwakke plek waar bijvoorbeeld stroom kan ‘lekken’. Maar ook: Hoe ligt de bedrading? Liggen min en plus naast elkaar of juist niet? Liggen er connectors in het water als het geregend heeft? Kan ongedierte bij de kabels komen? Welk merk aardlekschakelaars wordt er gebruikt?

Energie-opbrengst

De verwachte productie van een zonnepaneleninstallatie in kWh per jaar is gelijk aan de som van de instraling — zonuren, locatie en oriëntatie — maal het totale systeemvermogen van de installatie in kWp.

Performance Ratio

In een perfecte wereld zou bovenstaande rekensom af zijn. Maar zoals je al begrijpt, is dat niet het geval. Er mist nog een belangrijk element. We noemen dat de Performance Ratio — een correctie die we toepassen voor systeemverliezen.

In een ideale situatie wekt een zonnepaneleninstallatie zoveel stroom op als we zojuist berekend hebben. Maar er zijn erg veel gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op onze installatie. Wat dacht je van vervuiling — stof, vogelpoep, bladeren — beschadigde of verkeerd aangesloten panelen, stroom die lekt, aardlekschakelaars die te warm worden. En deze lijst gaat nog wel even door.

Al deze details vallen onder de categorie systeemverliezen. Het systeem wekt minder op dan het zou kunnen, omdat iets ergens een negatieve invloed uitoefent op de installatie. En dit is precies waarom Ecoplant gepatenteerde systemen  heeft ontwikkeld, waarbij het vuil niet aankoekt aan de bladen en de plaatsingen door kundige partijen worden uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op onze homepagina: www.ecoplant.solar