De combinatie van volop draaiende centrales en steeds meer hernieuwbare energie uit wind en zon, dreigt er voor te zorgen dat windmolens en solar parken één weekend in de maand te worden afgeschakeld. Dit bewijst de nood aan bijkomende flexibiliteit op onze energiemarkt.

*)Op 11 maart 2021- een dag dat het volop waaide – diende energiebedrijf Eneco een windmolenpark op zee op een lager pitje te draaien. Een overaanbod aan elektriciteit uit centrales en windmolens, in combinatie met IT-problemen waardoor de exportcapaciteit van ons land erg beperkt was, zorgde voor negatieve stroomprijzen. In de toekomst zal dit zeker vaker voor komen. Tussen mei en augustus is er een verhoogd risico op situaties met te veel aanbod aan elektriciteit en te weinig vraag en te weinig exportmogelijkheden om de overschotten uit te voeren. Dat dreigt in één op vier weekends het geval te zijn. De hoogspanningsbeheerder wijst op de beperkte vraag naar stroom in de zomerweekends en de toenemende capaciteit van hernieuwbare energie (wind en zon). Er zullen op onze energiemarkt in de zomer dan ook dagen zijn met grote overschotten en met als gevolg negatieve prijzen, wat kan leiden tot de uitschakeling van capaciteit (curtailment)

Wat heeft dit met Ecoplant te maken?

Ons hybride systeem is in staat via de smart hybride omvormer energie overcapaciteit en uw geoogste energie zelf op te slaan in batterijen. Eveneens kunt u  goedkope energie van het net bufferen en hierdoor als een spin in het web de match tussen overschot en gebruik te matchen = Netshaving

Zodoende bent u niet alleen altijd verzekerd van energie maar kunt u deze ook efficiënt in zetten en bent u voorbereid op de versobering van de salderingsregeling. Bijkomend voordeel is dat de batterijen mooi buiten de deur blijven; wel zo veilig!

*)Bron: Belga