Wat betekent het klimaatakkoord voor Nederland?

Nederland zal snel iets merken van de afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Parijs, denkt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu. “Als we 1,5 graad opwarming aan het einde van deze eeuw als uitgangspunt nemen, moeten er de komende anderhalf jaar al spannende dingen gaan gebeuren.”

“Hiermee krijgt de sluiting van de kolencentrales een flinke duw”, zegt hij. “Europa heeft plannen om binnen vijf jaar het merendeel van de 280 kolencentrales te sluiten. Dat heeft ook gevolgen voor Nederland.”

Zonnepanelen

Het akkoord geeft ook een impuls aan de vergroening van de belastingen. Voor niet-groene bedrijven wordt de productie duurder en dat zal de consument ook merken, verwacht Wagenaar. “Spullen uit die bedrijven worden duurder.”

Nederlanders zullen ook zien dat daken – nog veel meer dan nu – bedekt worden met zonnepanelen. Wagenaar: “Je moet ervan uitgaan dat over tien jaar bij renovaties en nieuwbouw standaard zonnepanelen worden geplaatst”.

“Als je nu nog autorijdt, is je volgende auto een elektrische”.

“Dit akkoord is voor ons een steun in de rug”, zegt directeur Marjan Minnesma van stichting Urgenda, die dit jaar een rechtszaak won tegen de staat. De rechter bepaalde daarin dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. De staat is in beroep gegaan tegen die uitspraak.

“Ik had geen hoge verwachtingen van de top maar het valt enorm mee. Voor de rechtszaak is dit een steun in de rug. Dat die 1,5 graden in het akkoord staat, betekent echt dat je binnen twintig jaar van de fossiele brandstoffen af moet. De gasbel in Groningen is ook binnen twintig jaar op, dus het is alleen maar goed om daar nu al mee te beginnen.”

 

 

Code oranje

Het KNMI kwam aan de vooravond van de klimaattop met een opvallende boodschap: het is ‘code oranje’ voor het klimaat. Een wereldwijd akkoord is hard nodig voor Nederland. Meer klimaatverandering betekent een stijgende zeespiegel, stijgend rivierwater en toenemende neerslag.

Het wereldwijde akkoord is er gekomen, maar het KNMI kan nog niet zeggen of de klimaatwaarschuwing al kan worden ingetrokken. “Eerst moeten we het akkoord even goed gaan bekijken”, aldus een woordvoerder.

Investeringshobbel

Volgens Minnesma hebben de nieuwe klimaatafspraken consequenties voor iedereen. “Als je nu nog autorijdt, is je volgende auto een elektrische.” Er zullen ook windmolens bij moeten. “Dat kan op zee, maar dat is wel duurder dan op land. Er is heel veel ruimte die we nu nog niet benutten. De concentratie zon en wind is perfect in Nederland dus we kunnen die doelstelling gewoon halen.”

Energie voor grootverbruikers zal duurder worden, verwacht de directeur van Urgenda. Dat kan de prijs van producten opdrijven zolang bedrijven niet groen produceren. “Maar als de investeringshobbel eenmaal is genomen, worden ze uiteindelijk goedkoper.”

 

Bron: wat betekent het klimaatakkoord voor Nederland? (NOS.nl)