Voor netbeheerder is het cruciaal om goed in te spelen op de opwek en het verbruik van energie in de toekomst. Helemaal nu er steeds meer vraag ontstaat door bijvoorbeeld het gebruik van warmtepompen. Hoe schatten zij het toekomstig gebruik in en wat doen ze met deze gegevens om problemen door de gigantische vraag te voorkomen?

Arjan Bakkeren stuurt twee teams van twintig analisten aan die constant kijken naar wat er gaat gebeuren in de markt. “Er staat in de nabije toekomst ontzettend veel te gebeuren. Naast de inpassing van de wind- en zonneparken hebben we in Nederland de komende jaren ook te maken met het vervoer dat vaak overgaat op elektriciteit, de industrie die van het aardgas overschakelt op onder meer elektriciteit en waterstof, een maatschappelijke digitalisering die veel stroom vraagt. En dan hebben we ook nog de bouw van bijna 1 miljoen duurzame woningen die voor een deel worden aangesloten op warmtenetten en die drie a vier keer meer stroom gebruiken dan woningen met een aardgasaansluiting. Dat vraagt allemaal enorm veel extra van het net. Het is dus belangrijk voor ons om de impact van al die ontwikkelingen mee te nemen bij het ontwerp van het energiesysteem van de toekomst. Want het energienet laat zich niet opknippen.”

Tot wel vijf keer zoveel vraag

Bakkeren verwacht dat de elektriciteitsvraag in Amsterdam bijvoorbeeld door innovaties en het afstappen van fossiele brandstoffen drie tot wel vijf keer zo groot is in 2050. Het wordt daarom enorm belangrijk de pieken van zowel verbruik als opwek glad te strijken. Om dit te bereiken is het volgens hem van belang om met alle belanghebbenden in gesprek te blijven.

“Verbruik en opwek van groene energie dichter bij elkaar zetten scheelt veel voor de netcapaciteit.”

De verbruiker aan zet

Ook aan de kant van verbruik moeten stappen worden gezet. Daar zal Liander partijen gaan verleiden op andere momenten stroom te gebruiken. “Liander is in Nijmegen-Noord al begonnen met een flexibiliteitsmarkt. In het gebied worden door de flexmarkt vraag en aanbod van elektriciteit tussen ondernemingen beter op elkaar afgestemd.

Ecoplant biedt ruimte aan maar liefst 100kWh batterij opslag.

De keuze voor veilige Lithium ijzer fosfaat batterijen met maar liefst 8ooo cycles (vol en ontladen) past daarbij. Onze batterijen hebben onder anderen een maritieme goedkeuring en passen in een eigen netwerk van eigen energie oogst en inzet.

Uw diep vries zal nooit tijdelijk ontdooien wegens een stroom hik up.
Ecoplant is een warme voorstander van eigen energie voorziening.