The making of….

Ecoplant heeft als missie onze planeet te ontlasten en wil zoveel mogelijk lokaal, daar waar de Ecoplanten geplaatst worden, produceren. Van globaal naar lokaal!

Ons team is bereid dynamisch naar bedrijfsprocessen te kijken en deze mogelijk bij te sturen of te veranderen.  Een voorbeeld zou het lokaal produceren van staal kunnen zijn. Ecoplant is actief bezig om lokaal te investeren in productiecapaciteit en hierdoor de CO2 footprint van onder meer het transport te reduceren.

Hoe verloopt het productieproces?

De goederen komen via CO2 verminderd treintransport binnen in Duisburg, Duitsland. Vanaf dit punt worden ze door een vrachtwagen naar ons Ecoplant R&D en assemblage centrum getransporteerd.
Hier wordt alle vracht gecontroleerd, genoteerd en gearchiveerd in het kwaliteitsmanagementsysteem.
Wanneer deze werkzaamheden zijn voltooid kunnen de aankomende plaatsingen worden voorbereid en geassembleerd. De samenstelling gaat met uiterste accuratesse door onze professionele werknemers die hiervoor specifiek worden opgeleid. Iedere Ecoplant krijgt een volgnummer welke gedurende het lange Ecoplant leven 24/7 online gevolgd kan worden.

In de bijgevoegde video laten wij u in ons Ecoplant centrum zien hoe de assemblage van begin tot eind verloopt.

 

Wanneer de Ecoplant geassembleerd is, worden de systeem instellingen naar wens van de klant geconfigureerd; On-Grid, Off-Grid of Hybride. De App wordt gekoppeld aan de Ecoplant zodat de klant bij aflevering al exact kan zien hoe het beeldschone apparaat functioneert.

Wilt u meer informatie over de Ecoplant en nog dit voorjaar een van onze modellen bij uw bedrijf of huis? Neem dan contact op via Info@ecoplant.solar of bel 038-33 777 57.