Zonnepanelen (PV) zetten zonlicht om in elektriciteit. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnepaneel elektriciteit. In Nederland zijn er in de afgelopen jaren vele miljoenen zonnepanelen geïnstalleerd. Als zonnepanelen gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet spreekt men van een netgekoppeld PV-systeem, wat doorgaans wordt gebruikt voor woningen en bedrijven. Overtollige elektriciteit – die niet wordt gebruikt binnen het huis of het gebouw – kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Zo kunt u een deel van uw investering in de Ecoplant terugverdienen.

Subsidies en stimuleringsmaatregelen

Nederland kent diverse subsidies en andere (stimulerings)regelingen die de uitrol van zonne-energie versnellen. Op deze pagina wordt een overzicht van de belangrijkste regelingen weergegeven.

Salderingsregeling
De salderingsregeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers die eigenaar zijn van zonnepanelen. Opgewekte en aan het elektriciteitsnet teruggeleverde zonnestroom mag een kleinverbruiker verrekenen met de elektriciteit die men van het elektriciteitsnet afneemt. Dit voorkomt dat men variabele elektriciteitskosten betaalt. Op de energierekening geeft de energieleverancier aan hoeveel stroom men opgewekt en verbruikt heeft. Men betaalt aan de leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie. De huidige salderingsregeling gaat vanaf 2023 veranderen. Dan wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd tot 2031. Naast deze overgangsperiode is ook de gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar geborgd.

SDE+
Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bevordert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van de duurzame energievoorziening in Nederland. Zowel voor zon-PV (zonnestroom, zonnepanelen) als zonthermie (zonnewarmte, zonnecollectoren) kan men SDE+-subsidie aanvragen.

SDE++ 

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie.

ISDE
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft eindgebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Postcoderoosregeling
Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd,  komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tot 1 januari 2021 in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Na 1 januari 2021 zal er een vast subsidiebedrag toegekend worden per opgewekte kWh. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie (van minimaal 15 tot maximaal 300 kWp) zoals een zonnepanelensysteem en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daar aangrenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde 4 cijfers hebben). Meer informatie over de postcoderoosregeling vindt men op de website van HIER opgewekt.

EDS
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen zij investeren in energiebesparing en de toepassing van duurzame energie bij hun sportaccommodaties, waaronder zonnepanelen en zonnecollectoren. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30 procent en voor sportstichtingen 15 procent. Er kan maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. In 2018 is er 8 miljoen euro budget beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot en met 2020.

EIA
Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is.

Alle energiezuinige investeringen waarvoor men Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt, staan op de Energielijst die te raadplegen is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de Energielijst staan zowel zonnepanelen als zonneboilers. Indien men gebruikmaakt van de EIA, kan men niet gebruikmaken van SDE+- of ISDE-subsidie.