Heeft u stormschade, wat wordt dan vergoed en wat niet? Wellicht bent u de dans ontsprongen, hoe weet u dan of u voor een volgende storm goed verzekerd bent?

Wordt schade aan uw woning vergoed?
Als u een koopwoning heeft, zult u hiervoor een inboedel- en opstalverzekering af hebben gesloten; deze verzekeringen dekken in de regel ook schade door storm maar dient u wel goed te beschrijven water in en rond het huis staat zoals bijvoorbeeld een Ecoplant.

Heeft u een huurwoning? Dan heeft u vaak voldoende aan alleen een inboedelverzekering, maar let er hierbij wel op dat eventueel eigenaarsbelang (zoals een schutting of mogelijk ook een Ecoplant in de tuin) is meeverzekerd; dit is vaak niet standaard geregeld en zult u dus zelf aan moeten geven. Voor stormschade is vaak een (hoger) eigen risico van toepassing; neem contact op met ons of uw adviseur om navraag te doen of dit bij u ook van toepassing is.

Schade door slecht onderhoud is niet verzekerd en is het dus ook van belang uw Ecoplant installatie jaarlijks te laten checken!

Auto, hoe zit het daarmee?
Met een autoverzekering is uw auto verzekerd voor schade door rondvliegende takken, dakpannen en omvallende bomen. Hiervoor heeft u wel een allrisk verzekering of een beperkt cascoverzekering nodig; is uw auto alleen WA verzekerd, dan is schade door storm helaas niet gedekt. Volgens het Verbond van Verzekeraar heeft twee derde van het wagenpark in Nederland een beperkt casco of allrisk verzekering.

Wat te doen en eerste hulp bij schade!
Het eerste wat u doet als u schade ontdekt, is deze zoveel mogelijk beperken. Ga na wat er precies is gebeurd en kijk na of er geen verdere schade kan ontstaan en beredder de situatie zo veel mogelijk. Breng de situatie in beeld: maak foto’s. Op deze manier versoepelt u het verzekeringstraject. Noteer hierbij de datum en het tijdstip van de opgelopen schade. Neem meteen contact op met uw verzekeringsadviseur of uw verzekeraar. Bij veel verzekeraars kunt u online een schadeformulier invullen. Komt u er niet uit: vraag uw adviseur om hulp.

Hoe zorg ik dat ik goed verzekerd ben?
Het is verstandig om uwe polisvoorwaarden even na te kijken. Is er bijvoorbeeld sprake van een eigen risico? En stelt de verzekeraar bepaalde voorwaarden? Vaak wordt van verzekerden verwacht dat zij aan de verzekeraar doorgeven dat er bepaalde vernieuwingen aan de woning zijn doorgevoerd, zoals een schuurtje, uitbouw of zonnepanelen. Heeft u zonnepanelen? Niet alle verzekeraars vergoeden ook het verlies in stroomopbrengst.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.
Een verzekeraar kan uitkering weigeren als de schade voorzien was. Dus is er in uw achtertuin een boom scheef gewaaid, onderneem dan actie om erger te voorkomen bij een volgende storm. Zijn er al dakpannen verschoven, zorg dat ze opnieuw bevestigd worden.

Kortom, zorg ervoor dat uw huis, schuur en tuin maar ook uw Ecoplant goed onderhouden is!
Om helemaal zeker te zijn bieden wij een specifieke Ecoplant verzekering aan en is uw Ecoplant 100% tegen onvoorziene gebeurtenissen gedekt.