Ecoplant service overeenkomst voorwaarden

Het servicecontract biedt u extra zekerheid dat de installatie goed blijft functioneren.

Alle essentiële onderdelen, elektronica en componenten worden door ons jaarlijks gecontroleerd. Hierdoor heeft u zekerheid dat uw installatie langer meegaat en de kwaliteit behouden blijft.

Hoe werkt dit?

Kosten contract €50,00 per installatie per maand. Facturering vooraf per jaar.

Uitvoering werkzaamheden

1.1.            Preventief onderhoud:

Wij voeren een visuele inspectie op mogelijke beschadigingen en controleren de algehele werking van de installatie.

  • Het voorgeschreven preventief onderhoud omvat:
  • Controle van de werking van de temperatuurregeling.
  • Controle van de functies op het bedieningspaneel.
  • Controle van de elektrische bedrading.
  • Controle en afstelling van het regel- en beveiligingsapparatuur.
  • Het reinigen van het apparaat.
  • Voorrij kosten.

1.2 Herstelwerkzaamheden (correctief onderhoud):

Gedurende de looptijd van het contract zal de “uitvoerder” ervoor zorgen dat na melding door opdrachtgever van een storing aan apparatuur of een onderdeel daarvan, die de bedrijfsvoering ernstig hindert, binnen 5 werkdagen een servicetechnicus bij het opstellingsadres aanwezig zal zijn teneinde de storing te verhelpen.

Voorrijkosten en arbeidskosten van storingsbezoeken welke voortkomen uit calamiteiten zoals omschreven in onze de algemene voorwaarden worden altijd in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Hiervoor kan a 300euro additioneel een verzekering voor worden afgesloten inclusief vandaalisme, storm en brandschade.

Werkzaamheden zullen indien mogelijk direct en in overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd. De noodzakelijke arbeidstijd, onderdelen en voorrijkosten zijn niet in deze overeenkomst inbegrepen en zullen derhalve aan de opdrachtgever worden berekend. Zowel op de onderdelen, arbeidstijd en voorrijkosten wordt een korting van 10% verrekend volgens de dan geldende tarieven.

1.3 Tijdstip uitvoering van preventief onderhoud:

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd: Eenmaal per jaar mits anders overeengekomen.
12 maanden na laatste preventief onderhoud met een tolerantie van 2 maanden.

1.4 Werktijden:

De onderhoudswerkzaamheden zullen, met uitzondering van erkende feestdagen, plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

De planning van de onderhoudswerkzaamheden gaat in overleg met de “opdrachtgever”.

1.5 Rapportage:

Van elk bezoek ten behoeve van onderhouds- en /of herstelwerkzaamheden zal de ” uitvoerder ” schriftelijk rapporteren aan de door de ” opdrachtgever ” daartoe aangewezen contactpersoon.
De “opdrachtgever” zorgt ervoor dat alle relevante gegevens bij de installatie aanwezig zijn.

1.6 Klein- of verbruiksmateriaal:

Om direct mogelijke gebreken op te lossen tijdens onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden, kan zonder dat vooraf toestemming is gegeven door de “opdrachtgever”, (klein) materiaal worden verbruikt tot een maximum van € 50,00 per bezoek voor rekening van de “opdrachtgever”.

1.7 Betaling:

De facturering van het eerste preventief onderhoud, binnen overeenkomst, zal na uitvoering plaatsvinden. Vervolgens is de facturering telkens in januari van elk opvolgend kalenderjaar.

De verbruikte materialen t.b.v. preventief onderhoud, welke niet binnen de overeenkomst vallen, worden na uitvoering gefactureerd.

1.8 Garantie en aansprakelijkheid:

Op alle vervangende onderdelen geldt een garantie van één jaar (niet op arbeidsuren en voorrijkosten).

Wanneer er binnen een termijn van 7 dagen na de uitvoering van de preventieve onderhoudsbeurt(en), storingen optreden, waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden met betrekking tot de preventieve werkzaamheden, dan zullen geen voorrijkosten en arbeidskosten in rekening worden gebracht.

1.9 Aanvullende bepalingen:

Voorwaarde om de Ecoplant goed te kunnen onderhouden is een stabiele internetverbinding zodat functie en mogelijke alarmen dagelijks online kunnen worden uitgelezen. Het service contract voorziet o.a. in altijd voldoende stroom voor de verlichting, wij monitoren de accucapaciteit op afstand.