AFM: schade klimaatverandering vaker onverzekerbaar, hagelschade zonnepanelen aandachtspunt en extra voordeel Ecoplant.

Schade door klimaatverandering is steeds vaker onverzekerbaar. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een nieuw onderzoeksrapport. Ze wil dat consumenten zich hier bewuster van worden.

Schade door huisverzakkingen als gevolg van langdurige droogte wordt sinds kort door geen enkele verzekeraar meer vergoed. Ook grote overstromingen zijn meestal niet of maar gedeeltelijk gedekt. Een belangrijk aandachtspunt is de beperkte dekking van hagelschade aan zonnepanelen. Dat staat in het AFM-rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’.

Overheid moet meedenken
De AFM stelt dat verzekeraars duidelijk moeten communiceren over dekkingsvoorwaarden en de overheid moet meedenken over oplossingen voor onverzekerbare schade. Door de onvoorspelbaarheid en de impact van klimaatverandering wordt klimaatgerelateerde schade in toenemende mate moeilijk verzekerbaar. Omdat de schadelast in de komende jaren fors zal toenemen, vindt de AFM dat de overheid en sector gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken voor dit groeiende probleem.

De schade door overstromingen in de Europese Unie (EU) in het eerste decennium van deze eeuw bedroeg gemiddeld 4 miljard euro per jaar. Dit loopt naar schatting op tot 23 miljard euro in 2050. Die schade is niet altijd gedekt door verzekeraars, zoals bijvoorbeeld vormen van hagelschade aan zonnepanelen.

Hagelschade zonnepanelen
Een ander gevolg is dat verzekeraars mogelijk schoksgewijs premies en voorwaarden aanpassen. De onzekerheid die gepaard gaat met klimaatverandering kan ook leiden tot onverwachte vormen van schade of onverwacht grote schade. De verzekeraar kan hierdoor zijn genoodzaakt om na een dergelijk groot incident de voorwaarden snel en schoksgewijs te veranderen of in de claimafhandeling toch beperkingen op te leggen om de schadelast niet te groot te laten worden.

De AFM refereert aan verzekeraars die na een storm in 2016 besloten om (onzichtbare) hagelschade aan zonnepanelen niet meer te dekken: ‘Schade aan zonnepanelen is doorgaans gedekt in de opstalverzekering en soms in de inboedelverzekering. In de meeste opstalverzekeringen is een vorm van dekking opgenomen voor schade aan zonnepanelen. Dekkingen die minder vaak voorkomen, zeker na 2016 toen er veel hagelschade was, betreffen zogeheten “microcracks” en derving van inkomsten. Microcracks kunnen ontstaan bij het fabricageproces, maar kunnen ook tijdens het installeren of door een extreme hagelbui ontstaan. Deze microcracks kunnen op hun beurt weer tot gevolgschade leiden, zoals een mindere opbrengst, maar brengen ook een hoger brandrisico met zich mee. Deze vormen van schade zijn minder vaak gedekt en kunnen dus voor rekening komen van de consument. Omdat deze schade vaker zal voorkomen in de toekomst, zowel vanwege het klimaat als de groeiende hoeveelheid zonnepanelen, is het belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van dit risico.’

De mono kristallijne bladen van een Ecoplant zijn bestendig tegen hagel:  het carbon fiber blad heeft geen aluminium (hoge energie footprint) en geen glas (micro cracks).
De bladen zijn daardoor ijzersterk maar ook flexibel en hebben minder last van beschadigingen door inslag van buitenaf dan vergelijkbare starre glas solar panelen.

De verzekeringspolis voor uw Ecoplant zal zeker niet tegenvallen:

  • Geen combinatie met uw pand en dus consequentie opstalverzekering
  • Geen accu opslag in huis
  • Geen dak belasting
  • Geen brandgevaar en absoluut veilige accu’s!