Opbrengst panelen neemt af

Met de afname van de salderingsregeling gaan in 2023 traditionele zonnepanelen een behoorlijke klap krijgen in het huidige rendementsmodel. De stroom die niet direct gebruikt wordt gaat namelijk stapsgewijs minder geld opleveren. Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt.

In de periode 2023-2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw 9 procent, waarna deze van het kalenderjaar 2030 naar 2031 de laatste stap van 28 naar 0 procent maakt om te zorgen dat het salderingspercentage vanaf 2031 daadwerkelijk nihil is.

Hoe ziet dit eruit? Met traditionele zonnepanelen gaan uw panelen dus minder geld opleveren. De zonne-energie die u opwekt wordt niet meer gewaardeerd naar wat u er voorheen voor kreeg. In de volgende grafiek staat duidelijk toegelicht hoe u hier op achteruit gaat met het traditionele systeem.

Lees hier hoe de Ecoplant thuishoort in dit verhaal