24 juni jl.  groot in de media; Liander trekt samen met andere netbeheerders aan de bel over het feit dat hun klanten, zowel bedrijven als consumenten, de komende jaren langer zullen moeten wachten op een aansluiting of een verzwaring en dat elektriciteit de komende jaren geen vanzelfsprekendheid is.

Er wordt keihard gewerkt aan het energienet van de toekomst, maar er is een groot tekort aan technisch personeel en lange doorlooptijden. Daarom is het belangrijk dat er de komende jaren keuzes worden gemaakt over wat we eerst, wat later en wat we niet gaan aanleggen. En dat wet- en regelgeving wordt aangepast. Want energie verdient aandacht. Juist nu!

Onderstaand het volledige artikel uit De Telegraaf van donderdag 24 juni 2021

 

Zo heeft het elektriciteitsnet in Amsterdam op twee gebieden (Buiksloterham/Overhoeks en het Westelijk Havengebeid) zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Liander verwacht dat er op korte termijn op meer plekken in de stad schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat.

Dat blijkt uit een noodkreet die de netwerkbedrijven Liander, Enexis en Stedin donderdag verstuurden. Ook de gemeente Amsterdam roept het kabinet in een gecoördineerde actie op om extra in het elektriciteitsnetwerk te investeren. In mei klopten de netwerkbedrijven ook al bij informateur Mariette Hamer aan.

Bestuurder Daan Schut van Liander zegt: „Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet.”

Nieuwbouw Dat in recordtempo bouwen van huizen valt overigens nog reuze mee. In 2020 werden volgens het CBS ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 3% minder dan in 2019, en geheel in lijn met de jaarlijkse bouwcijfers deze eeuw.

Wel is het zo dat vergunningen voor nieuwbouwwoningen sinds 1 juli 2018 zonder gasaansluiting worden verstrekt. Een woning zonder gasaansluiting maar met een elektrische warmtepomp legt volgens Liander vier maal zoveel beslag op de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk.

De netwerkbedrijven, die in handen zijn van gemeenten en provincies, hebben jarenlang gefocust op de betrouwbaarheid van ons netwerk, maar zijn de afgelopen jaren overvallen door de groei van de vraag naar elektriciteit. Zelf wijzen ze regelmatig naar de lange vergunningstrajecten van acht tot tien jaar om nieuwe kabels, masten en transformatorstations te kunnen aanleggen. Ook hebben ze financiële problemen.

Momenteel wordt ruim 20% van onze energiebehoefte door stroom ingevuld, maar in de komende decennia zal dat oplopen tot 40 tot 80%, volgens verschillende en uiteenlopende schattingen, onder meer door elektrisch rijden. Bovendien zal ook de absolute vraag naar stroom stijgen.

Laadpalen In Amsterdam kan Liander de grootverbruikers niet meer gegarandeerd leveren. Consumenten en kleinere ondernemers kunnen voorlopig nog wel rekenen op de capaciteit die ze hebben. Maar wachttijden voor bijvoorbeeld elektrische laadpalen gaan verder oplopen, tot 35 weken. Zware aansluitingen voor bedrijven kunnen wel twee jaar op zich laten wachten.

Liander heeft voor Buiksloterham/Overhoeks en Westhaven uitbreidingen van het elektriciteitsnet in gang gezet. Voor de geplande woningbouw in het gebied heeft Liander capaciteit gereserveerd. Liander verwacht dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Buiksloterham/Overhoeks in het eerste kwartaal van 2023 afgerond is.

Om het knelpunt Westhaven op te lossen, moet Liander een nieuw elektriciteitsverdeelstation bouwen. Naar verwachting is het knelpunt Westhaven in het eerste kwartaal van 2026 opgelost.

Platteland Ook elders in Nederland ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnet, in het bijzonder door de aansluiting van windparken en zonneweiden in dunbevolkte plattelandsregio’s. Die kunnen steeds vaker niet meer aangesloten worden, omdat er te weinig of te dun koperdraad in de grond ligt.

De netbeheerders denken tot en met 2050 in totaal €102 miljard in het energienetwerk te moeten investeren, voor met name nieuwe hoog- en middenspanningsleidingen en extra transformatorstations en trafohuisjes.

Bron: De Telegraaf. Donderdag 24 juni 2021