De evaluatie van de energiebelasting door CE Delft & Ecorys is gepubliceerd. Zeer belangrijk voor de energietransitie.

Volgens onderzoekers kan de energiebelasting (nog) meer bijdragen aan de energietransitie:
– belast aardgas zwaarder tov elektriciteit
– stijging hogere schijven tov lagere
– specifieke regelingen uitfaseren
– onderzoek CO2-differentiatie voor gas

Het is verstandig om hierbij naar de hele mix van beleidsinstrumenten te kijken – incl. effecten op koopkracht en concurrentiekracht.
NB niet alles hoeft binnen de energietransitie te worden opgelost.

Evaluatie energiebelasting | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl