Er valt heel veel te ontdekken in het fiscale bos

In het woud van Nederlandse wetten en regels bieden fiscale regelingen een positieve bijdrage aan de verduurzaming en energietransitie.
Zijn er ook nog gemiste kansen die voor het oprapen liggen? Het antwoord is volmondig ja!
Als ondernemer heeft u bij investering in de Ecoplant recht op investeringsaftrek.
Door investeringsaftrek kun u uw fiscale winst verlagen, waardoor u minder belasting betaalt. Er bestaan nogal wat regelingen.

EIA: Energie-investeringsaftrek

MIA: Milieu-investeringsaftrek

VAMIL: Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

 

EIA: Energie-investeringsaftrek

Als u in energiebesparende bedrijfsmiddelen investeert kunt u in aanmerking komen voor de EIA.
Naast de aftrek van het bedrijfsmiddel zelf, is de EIA een extra aftrekpost.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst van de RVO

De investering in het bedrijfsmiddel is minimaal € 2.500

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt

Voor het bedrijfsmiddel is geen MIA gebruikt

Het gaat om aanschafkosten, kosten om het bedrijfsmiddel zelf te maken of kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen.

 

In 2021 mag u 45% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Om gebruik te maken van de EIA dient u binnen 3 maanden na de investering een melding bij het RVO doen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers

 

MIA en VAMIL: Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar ze worden vaak gecombineerd. De MIA is een extra aftrekpost waarmee u tot 36% van de investering in mindering kunt brengen op uw winst.
Met de VAMIL kunt u tot 75% van de investeringskosten afschrijven op een tijdstip dat u zelf kiest.

 

De voorwaarden om gebruik te maken van de MIA en VAMIL zijn:

Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt

Voor de MIA moet de investering minimaal € 2.500 zijn

Voor het bedrijfsmiddel is geen EIA gebruikt

Om gebruik te maken van de MIA moet je binnen 3 maanden na de investering een melding bij het RVO doen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers