Om het installeren van zonnepanelen aan te bespoedigen is er ooit besloten dat u op jaarbasis de ongebruikte zonnestroom kunt terug leveren en mag wegstrepen tegen uw verbruik in datzelfde jaar.

Als er veel zon en/of windenergie wordt opgewekt zakt de prijs van elektriciteit op de day ahead markt, dit gebeurt natuurlijk vooral wanneer de vraag naar elektriciteit relatief laag is. (Weekend, vakantietijd, terras weer).

Is er veel energie vraag maar weinig aanbod van zon of windenergie dan is de prijs van deze energie hoog aangezien we de stroom dan voornamelijk opwekken met fossiele energie zoals gas, kolen en kerncentrale.

Door salderen wordt op jaarbasis uw verbruik tegen consumptie weggestreept zonder te kijken naar de tijd van verbruik/opwek. De werkelijke prijs van stroom is dan voor u geen zorg maar het saldering systeem voor uw energieleverancier wel degelijk van belang voor een gezond verdien model.

Een warmtepomp zal bijvoorbeeld in de winter als het koud is veel energie gebruiken terwijl uw zonnepanelen in de zomer veel stroom leveren. (Mismatch)

Als je de zonnestroom in de zomer niet zelf gebruikt wordt het terug geleverd naar het net wat opdat moment iedereen doet. Het kan dan gebeuren dat er dan te veel stroom beschikbaar is en wordt de prijs voor gebruik negatief (u krijgt geld toe om stroom te consumeren). Aan de andere kant wordt de terug levering beboet voor het terug leveren van zonnestroom.

Heden is de prijs weer positief omdat er minder zon is en de windmolens niet voldoende stroom produceren om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Oude energie is dan de oplossing en moet deze zelfs voor een kleine deel worden geïmporteerd. (Gas, kolen maar ook Franse kerncentrales).

Duurzaam met zon opgewekte stroom van de zomer kan dan worden weggestreept tegen de (dure en belastende) fossiel opgewekte stroom van de winter.Een voor de energiebedrijven kostbare ruil en het is duidelijk dat de energiebedrijven niet happig zijn op de bezitters van zonnepanelen.

Hoe gaat dit nu in het buitenland?

In Duitsland ontvangen de klanten 0.08euro per kWh terug levering (wettelijk gegarandeerd)

Dat wordt als te weinig ervaren maar is in ieder geval duidelijk. De Duitse bevolking slaat solar energie massaal op en gebruikt daarvoor batterijen en is ook het verwarmen van water een veel gebruikte oplossing.

Het inzetten van Solar energie voor elektrische mobiliteit is zeer populair.

Om deze transitie te bevorderen zijn al deze oplossingen vrijgesteld van BTW.

Ecoplant tips voor u:

Maak ook gebruik van de Ecoplant vrijstelling voor BTW.

Verbruik je eigen energie oogst en verhoog je zelfconsumptie gedurende de dag

Sla je dag productie desnoods op in de veilige LFP-batterij opslag van uw Ecoplant.

Laad uw elektrische mobiliteit overdag en maak gebruik van uw Ecoplant laadpaal.

Installeer een zogenaamde Ecoplant smartmeter en maak gebruik van de prijs verschillen in het seizoen en lage prijs veroorzaakt door wind en zon beschikbaarheid.