“Helaas worden de subsidieregelingen voor zonnepanelen en energie saldering langzaam maar zeker steeds verder afgebouwd”.

 We kunnen dus niet voor altijd blijven rekenen op subsidie in de duurzame businesscase. Het verschil tussen energie-oogst en -inzet nodigt ons uit om na te denken over accu- en batterijsystemen in het zonne-energiesysteem. De elektriciteitsprijzen stijgen, zonnepanelen worden goedkoper en de opslagtechniek wordt steeds beter. Ecoplant biedt zonnepanelen in combinatie met aanstuurbare batterijsystemen.

Ecoplant biedt zonnepanelen in combinatie met aanstuurbare accu- en batterijsystemen.
Wij willen niet alleen zien wat er gebeurt met de elektriciteit, maar kunnen de batterijen en omvormers sturen. Zo voorkomt u netspanning en kunt u uw eigen capaciteit hooghouden op de momenten dat het net vol zit.  Op een later moment kan de zonnestroom alsnog worden ingezet óf goed inkopen en opslaan tegen een de laagste prijs. Op piekmomenten wordt het immers steeds minder rendabel om stroom terug te leveren aan het net.

Met het smart programma van Ecoplant; energie managementsysteem (EMS) kunt u ook de ‘day-ahead-energy-market’ op. Hierop kunnen marktpartijen zich committeren aan het kopen of verkopen van stroom voor de volgende dag. Kopen, verkopen en opwekken, hiermee kunt u een dagprogramma maken om zo aantrekkelijk mogelijk om te gaan met zonne-energie.

De slimme meter communiceert rechtstreeks met de Ecoplant!
Hiermee kunt u de terugverdientijd van een zonne-energiesysteem “halveren”, maar biedt eveneens direct autarkie.

Als u slim aanstuurt bent u nu al rendabeler
Ecoplant biedt direct efficiënte hybride slimme zonne-energiesystemen en is een oplossing voor congestie van de netcapaciteit. Hoewel wij er niet vanuit gaan dat deze capaciteit tekort zou schieten en dat nieuwe en of grotere aansluitingen onmogelijk zijn; waarschuwen de grote netwerk bedrijven toch al voor stroomuitval!

De Ecoplant zal u niet in de steek laten en biedt direct een automatische stroom back-up. Voor meer informatie belt u naar 038-33 777 57