Ecoplant op duurzame missie

We zijn op reis met iedereen die op een positieve manier naar de uitdaging van de energie transitie kijkt. Nee wij hebben geen panklare oplossing maar zijn ervan overtuigd dat er een energie wonder mogelijk is.

Een goede vriend van ons had het over een gesprek dat in 1737 zou hebben plaats gevonden tussen een uitvinder en een Engelse admiraal. In de tijd van de oorlogszeilschepen had de uitvinder het over schepen die recht tegen de wind naar de vijand voeren en aldaar deze zodoende uit onverwachte hoek bestookte met alles wat schieten kon. ,,Dat is een Wonder!” appelleerde de admiraal. Nee,  zo zei de uitvinder simpel: Dat noemen we een stoomboot” We willen maar zeggen de wonderen zijn de wereld niet uit en met energie en enthousiasme is de mens in staat met onverwachte oplossingen te komen.

Met deze introductie viel ons oog op een TNO rapport 2022 waarin zij de zorgen en suggesties onderzocht van Nederlandse burgers met betrekking tot het klimaatbeleid. Naast een groep burgers die graag actief meedenkt over klimaatbeleid, is de energietransitie voor een deel van de samenleving financieel niet haalbaar.

Een meerderheid van de respondenten (65 procent) van het TNO onderzoek geeft aan zich zorgen te maken om klimaatverandering. Daarbij zegt veertig procent van de respondenten weinig tot geen vertrouwen te hebben in de overheid om voldoende adequaat te handelen in het oplossen van klimaatproblematiek.

Waar sommige respondenten zonnepanelen als oplossing zien, maken anderen zich zorgen over zonneparken en zonnepanelen op daken.  Ze geven aan dat er zorgen zijn over de netcongestie, maar ook over de afschaffing van de salderingsregeling vanaf 2025. Daarom vroeg TNO aan de onderzoeksgroep wat zij als mogelijke oplossing zagen voor hun uitgesproken zorgen.

Zorgen en suggesties over het klimaatbeleid

Waar sommige respondenten zonnepanelen als oplossing zien, maken anderen zich zorgen over zonneparken en zonnepanelen op daken.  Ze geven aan dat er zorgen zijn over de netcongestie, maar ook over de afschaffing van de salderingsregeling vanaf 2025. Daarom vroeg TNO aan de onderzoeksgroep wat zij als mogelijke oplossing zagen voor hun uitgesproken zorgen.

Het grootste deel van de zorgenmakers is geen voorstander van grootschalige zonneparken op het land en zegt dat de aanleg van deze parken moet stoppen. Daarnaast stellen de burgers dat zonnepanelen zoveel mogelijk op daken moeten worden aangelegd en dat er in het elektriciteitsnetwerk moet worden geïnvesteerd.

Respondenten spraken ook hun zorgen uit over windparken, deze groep zorgenmakers zag daarmee juist wél mogelijkheid in zonneparken als alternatief.

Burgerparticipatie

Uit het onderzoek van de TNO is ook gebleken dat 68 procent van de respondenten regelmatig inbreng zou willen geven op de ontwikkeling van beleid rondom de energietransitie, middels een vragenlijst of focusgroep. 33 procent van de respondenten wil actief meepraten over klimaatbeleid, vooral in zijn directe omgeving. Daarnaast zou 15 procent van de respondenten betrokken willen worden bij energie- en klimaatbeleid door mede-eigenaar te worden van een zonnepark.

Ecoplant een duurzame eyecatcher

Ecoplant ziet veel kansen om samen het verschil te maken. Van jong, oud, ver weg en dichtbij, iedereen doet mee!
Iedereen mag mee doen en is de energie volledig inclusief. Niet met vragen maar met oplossingen, niet met bedreiging maar met kansen.

Aan de slag!

Lees hier het hele rapport en wilt u meer weten over onze Ecoplant, kijk op onze homepagina www.ecoplant.solar