Ecoplant is blij met de zon en verlaagt de impact van hitte op de energie-oogst!

Onze Ecoplant is gelukkig vrijstaand en kan de warmte via natuurlijke koeling geleiden. Daardoor is de temperatuur van het paneel significant lager dan bij dak montage.

Hoe komt dat? Een zonnepaneel is zogenaamd lek. Doordat de zon op het paneel schijnt wordt er elektrische lading vrijgemaakt. Dat zorgt voor elektriciteitsproductie. Maar ook de warmte maakt lading vrij en dat vermindert het effect van zonlicht. Het sterkst merk je dat aan de elektrische spanning van het paneel, dus het rendement, wordt bepaald door de balans tussen de felheid van het licht en de temperatuur van het paneel.

Dat is actueel want deze dagen wordt een paneel wel 65 graden. 30 graden hoger dan de omgevingstemperatuur. Wist u dat per twee graden boven de 25 graden de effectiviteit van een paneel met één procent daalt? Dat scheelt dus 20 tot 30% en bovendien zal de omvormer bij temperaturen boven 50 graden geheel uitschakelen wegens mogelijk brandgevaar.
Professor Wim Sinke van TNO: hoe warmer een zonnepaneel hoe minder goed deze werkt.  (bron NOS 27-7-2018)

 TNO brengt in opdracht van RVO.nl een verkennende studie uit naar het aantal incidenten met brand bij zonnepanelen;

Uit ervaring en studies uit het buitenland blijkt echter dat onvakkundige installatie een veel voorkomende oorzaak is van incidenten. Het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross-matching) en het onvakkundig verbinden van kabels zijn hierbij de meest risicovolle factoren. Een vakkundige installateur is dus van groot belang!

Brand incidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland. Een inventarisatie (TNO P10287)