Uw Ecoplant aansluiten op de meterkast is wellicht niet het eerste waar u aan denkt wanneer u een Ecoplant aanschaft en u heeft gelijk.

De Ecoplant kan namelijk ook heel goed op zichzelf functioneren, autarkisch noem je dat. Geen net afhankelijkheid en u gebruikt uw eigen stroom. Een uitgekiend en veilig batterij systeem slaat de stroom op en u zet dit in wanneer u dit nodig hebt. Geen energiebelasting, geen btw en eigen energie oogst eerst!

Niettemin kan uw meterkast een bijzonder belangrijk onderdeel van het Ecoplant systeem worden. En kan zorgen voor juiste verdeling van de Ecoplant oogst en eventuele teruglevering aan het stroomnet maar ook inkoop van goedkope stroom (flexibel stroom contact). Een belangrijke innovatie in dit kader is een zogenaamde stroom meter. Deze stroom meter kan u helpen stroom op te slaan in uw batterijen en voor u belangrijke apparaten van stroom voorzien.

Zelfs als het netwerk uitvalt heeft u altijd stroom back up. Kijkt u ook even naar het bovenstaande schema.

Aan welke eisen dient uw meterkast te voldoen?

In eerste instantie is het van belang dat de meterkast voldoet aan de zogenaamde NEN1010 bepalingen.

Het gaat hierbij om veiligheidsregelingen welke gelden voor laagspanningsinstallaties. Ecoplant verzorgt zelf geen netwerkaansluiting en adviseert altijd om gecertificeerde installateurs in te zetten.

Een correcte installatie is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat mogelijke veiligheidsproblemen voorkomen kunnen worden.

Van welke aansluiting is er sprake in de meterkast? 1- of een 3-fasen aansluiting?

Welke u nodig heeft zal in de praktijk worden bepaald door het aantal Ecoplanten dat geplaatst kan worden. Beschikt u over een 1-fase aansluiting dan is het normaliter geen probleem om één Ecoplant toe te voegen.

Is er sprake van een 3-fasen aansluiting? Dan kan er mogelijk nog meer stroom worden opgewekt en worden terug geleverd. Het eenvoudigst is om drie Ecoplanten te installeren en deze leveren dus gezamenlijk drie fasen stroom. Dient de meterkast verzwaard te worden, dan kan dat gebeuren tegen een éénmalige vergoeding van de netbeheerder.

Hoe sluit u de zonnepanelen aan op de meterkast?

Wanneer de Ecoplant geplaatst wordt is de omvormer al geïnstalleerd. Er wordt een kabel getrokken van de omvormer naar de meterkast. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de op het dak opgewekte stroom via de omvormer naar de meterkast kan lopen. Wij adviseren natuurlijk bij de dikte van de kabels en is dit onder meer afhankelijk van de levering en teruglevering aan het netwerk en de locatie van de Ecoplant t.o.v. het netwerk. Ook het gebruik van batterijen kan hierbij een rol spelen (weerstand).

Door middel van deze kabels wordt de Ecoplant aangesloten op de hoofdmeter evenals op de hoofdverzekering. In principe is het aan te raden om de Ecoplant op een nieuwe groep aan de meterkast toe te voegen. Op die manier kunnen problemen worden voorkomen wanneer er bijvoorbeeld een kortsluiting zou ontstaan.

Een veilige installatie van de omvormer

Bij het aansluiten op de meterkast is de installatie van de omvormer al gerealiseerd. Het doel van een omvormer is de zonnestroom (gelijkstroom) om te zetten naar bruikbare wisselstroom.

Het apparaat dient omwille van veiligheidsredenen spanningsvrij gemaakt te kunnen worden. Dit geldt zowel voor de kant met gelijkstroom als voor de kant met wisselstroom. Voor heel wat omvormers geldt dat ze standaard geleverd worden met een interne gelijkstroom schakelaar. Hiervoor geldt dat ze op eender welk ogenblik uitgeschakeld kan worden.

De omvormer zal vervolgens aan de andere kant worden aangesloten op het stroomnet door middel van een YMVK-kabel. Naast de omvormer wordt door ons een werkschakelaar geplaatst om de wisselstroom uit te kunnen zetten.

Wat gebeurt er in de meterkast met de opgewekte stroom?

Is de Ecoplant aangesloten dan zal er nog een controle worden uitgevoerd of alles naar behoren functioneert of niet. De stroom die vanaf nu wordt opgewekt met de Ecoplant en komt via de omvormer terecht in de meterkast.

Werkt op dat ogenblik één van de apparaten in uw woning? Bijvoorbeeld de wasmachine? Dan kan de stroom die wordt opgewekt door uw Ecoplant meteen worden gebruikt om de vereiste energie hiervoor te leveren.

Wordt er door uw systeem meer opgeleverd dan je op dat ogenblik verbruikt? Dan zal de extra stroom die wordt opgewekt als het qua netwerk capaciteit mogelijk is worden terug geleverd aan het stroomnet.