Ecoplant als laadpaal

Elektrisch rijden is een belangrijke pijler voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en wordt daarom door de overheid gestimuleerd. Voor bedrijven zijn er verschillende subsidies beschikbaar die met name fiscale voordelen bieden, zoals een gedeeltelijke aftrek van het aankoopbedrag van een laadpaal. Om hier aanspraak op te maken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Komt uw bedrijf in aanmerking?

 

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden;

De investering bedraagt minimaal €2.500,-.

De laadpaal wordt op bedrijfsterrein geplaatst en gebruikt.

De laadpaal is voor eigen gebruik (leaseauto’s kunnen hieronder vallen).

 

De belangrijkste regelingen voor bedrijven.

Er is momenteel een aantal regelingen waarop bedrijven aanspraak kunnen maken:

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen tot 36% worden afgetrokken.

Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL)

Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen tot 75% worden afgetrokken, op een zelfgekozen (fiscaal) moment.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Aftrek van kleine investeringen in bedrijfsmiddelen, wordt vooral door startende ondernemingen gebruikt.

 

Bron: Subsidie voor uw laadpaal op bedrijf? (laadkompas.nl)