Er is enige onrust ontstaan in PV-land met het gisteren uitgebrachte nieuwsbericht van Holland Solar waarin zij stelt dat het niet uit te sluiten is dat in China bij de productie van zonnepanelen die in Nederland geïnstalleerd worden sprake is van dwangarbeid door Oeigoeren.

Anderzijds is er nog geen bewijs van.

Wij van Ecoplant houden vast aan een kritisch product volgsysteem. Half materiaal leveranciers worden gemonitord en onlangs hebben wij een nieuw productie proces opgestart in Nederland. De Ecoplant Solar CIGS panelen en andere onderdelen worden uitvoerig getest en gemaakt door een select team van kundige engineers. Onze fabrieken noch haar toeleveranciers maken zich schuldig aan dwangarbeid.

Bron. Artikel Solar Magazine, 8 april 2021

In gesprek met Nederlandse overheid
‘Op dit moment is de productieketen van silicium, een grondstof voor vele elektrische apparaten en zonnepanelen, nog onvoldoende transparant om uit te sluiten dat er geen sprake is van dwangarbeid’, stelt Holland Solar. ‘Om hier verandering in te brengen, gaat de zonne-energiesector graag met vertegenwoordigers van andere elektrische-apparatensectoren en de Nederlandse overheid in gesprek over hoe er meer transparantie in deze productieketens gecreëerd kan worden.’ Silicium is namelijk een grondstof die niet alleen voor zonnepanelen, maar ook voor chips gebruikt wordt die te vinden zijn in onder meer telefoons, televisies en auto’s.

Holland Solar benadrukt dat tot op heden geen onderzoeken beschikbaar zijn die aantonen dat er sprake is van dwangarbeid bij de productie en verwerking van silicium in de Chinese regio Xinjiang. Tom van den Nieuwenhuijzen, lid van de Tweede Kamer namens GroenLinks, stelde onlangs Kamervragen aan minister Kaag over de productie van zonnepanelen in China waarbij sprake zou zijn van dwangarbeid door Oeigoeren. Dit naar aanleiding van een artikel in de New York Times.

Lastig te bepalen
‘Zoals ook de New York Times aangeeft, zijn de berichten die hierover tot nu toe zijn gepubliceerd nog niet bevestigd: “the Horizon Advisory researchers do not provide direct testimony of forced labor. Instead, they present signs of possible coercion”’, aldus Holland Solar. ‘Desalniettemin, het feit dat het lastig te bewijzen is dat er geen sprake is van dwangarbeid baart de Nederlandse zonnestroomsector zorgen. Wij willen niet dat er mogelijk arbeiders voor politieke doeleinden gedwongen worden om werk te doen dat zij niet willen doen.’

Holland Solar stelt dat de productie van zonnepanelen zelf regelmatig gecontroleerd wordt door haar leden en dat dwangarbeid daarbij niet wordt geaccepteerd. ‘Leden controleren regelmatig de productieprocessen en arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar zij de zonnepanelen kopen, maar dat is natuurlijk alleen maar de laatste stap in de productieketen’, aldus de brancheorganisatie. ‘Het is achteraf lastig om te bepalen waar het silicium in een bepaald product vandaan komt. Dat komt omdat het productieproces van silicium overal ter wereld hetzelfde is en je niet aan het eindproduct kunt zien waar de grondstoffen vandaan komen. Silicium wordt over de hele wereld verkocht en de eindproducten komen dus ook uit de hele wereld. De totale productieketen is weinig inzichtelijk en Nederlandse bedrijven hebben weinig zicht en invloed op de productieketen van silicium.’

Samen met andere stakeholders, waaronder mogelijk de Sociaal-Economische Raad (SER), stelt Holland Solar zich samen met haar leden actief te willen inspannen om de productieketen van silicium beter in kaart te brengen en de inkoop van onder verantwoorde omstandigheden geproduceerd silicium te willen bevorderen.