Duurzame investeringen betalen zich terug. Of dat nou in de vorm van een lagere energierekening is, een betere reputatie van uw bedrijf of een duurzamere toekomst voor mens en milieu. Maar duurzame investeringen kosten in de meeste gevallen ook geld. Dan is het fijn om een steuntje in de rug te krijgen. Bekijk hier de belangrijkste subsidies en fiscale regelingen voor duurzaam ondernemen.

Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (MIA & Vamil)

De MIA en Vamil subsidies stimuleren de aankoop van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Denk aan scheidingsapparatuur voor afval, elektrische vorkheftrucks of een groene gevel. De MIA en Vamil zijn voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het zijn beide fiscale aftrekposten. Dat betekent dat u de investering eerst zelf betaalt maar vervolgens fiscale voordelen hebt. Wilt u ook investeren in een milieuvriendelijke machine? Check dan op de milieulijst of deze onder de MIA of Vamil regeling valt. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil kunt u tot 75% van de investeringskosten afschrijven. Meer informatie, voorwaarden en aanvragen zijn terug te vinden op de website van het RVO.

 

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

DUMAVA is de subsidieregeling om eigenaren van maatschappelijk vastgoed (zoals scholen, zorginstellingen, culturele gebouwen, overheidsinstellingen en rijksmonumenten) te stimuleren om te investeren in verduurzaming. Zo kan ook bij deze gebouwen het energieverbruik worden verminderd en de CO2-uitstoot worden verlaagd. Een overzicht van de instellingen die in aanmerking komen is hier terug te vinden. De subsidie is bedoeld voor bestaand maatschappelijk vastgoed van ten minste 10 jaar oud en bedraagt 30% van de kosten van de investeringen. Daarnaast wordt 50% vergoed voor verduurzamings- en energieadvies en 50% voor het aanvragen en registreren van een energielabel. In deze maatregelenlijst vindt u de investeringen die in aanmerking komen. De minimale subsidie is EUR 5.000, de maximale bijdrage EUR 2,5 miljoen.

De DUMAVA regeling is open gegaan op 3 oktober en loopt tot en met december 2023. Het budget voor deze subsidie is op dit moment overtekend. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is. Omdat niet alle aanvragen worden goedgekeurd en er soms aanvragen worden ingetrokken, is het nog wel mogelijk om aanvragen in te dienen. Komt u in aanmerking voor DUMAVA en was u al bezig met de voorbereidingen? Dan kunt u daar mee doorgaan. DUMAVA gaat namelijk begin 2024 opnieuw open.

Meer weten over de DUMAVA? Klik dan hier

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA subsidie is bedoeld voor ondernemers die energie willen besparen. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2 uitstoot of energiezuinig is? Zoals LED verlichting of een warmtepomp? Check dan of de investering is opgenomen op de energielijst van het RVO. Is dat het geval, dan komt u mogelijk in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek. Hiermee kunt u 45,5% van je investeringskosten aftrekken van de winst. De EIA is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Wilt u meer informatie of een EIA aanvragen? Dat kan op de website van het RVO

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

De subsidieregeling Verduurzaming MKB is bedoeld voor ondernemers die hun bedrijfspand willen verduurzamen zonder dat ze hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zowel ondernemers die zelf een bedrijfspand hebben als ondernemers die een pand huren komen in aanmerking. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €2.500,– per bedrijfspand. Met de subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat én krijgt u ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen. De subsidieregeling is voor ondernemingen tot 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Per 14 juli 2022 is de SVM tijdelijk stopgezet omdat energieadviseurs er misbruik van maakten. Er wordt gekeken naar een aanpassing van de regeling zodat deze in het najaar opnieuw ingevoerd kan worden. Voor uitgebreide informatie kunt terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. Met de SDE++ wordt de productie van hernieuwbare energie en CO2-verlaging gestimuleerd. Produceert u op grote schaal energie met bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of windenergie? Dan komt u misschien in aanmerking voor SDE++ subsidie. Er is geen vast subsidiebedrag, maar een bedrag per opgewekte eenheid stroom. Meer informatie over de subsidieregeling.

Provinciale subsidies

Naast alle landelijke subsidies bestaand er ook vanuit de provincies verschillende subsidieregelingen om duurzamer te ondernemen. Passen uw plannen niet in de landelijke subsidies of bent u benieuwd of er misschien aanvullende mogelijkheden zijn? Vergeet dan vooral niet de website van uw eigen provincie te checken.

Voor meer informatie over de Ecoplant, kijk gerust op onze homepagina: www.ecoplant.solar