De zelflerende, zonvolgende Ecoplant

Ecoplant is voorzien van een intelligent zonvolgend systeem, maar wat is dat nu precies? Een zonvolgend systeem richt de zonnepanelen altijd naar de meest ideale positie ten opzichte van de zon aan de hemel. Dit kan worden gedaan door verticale tracking, horizontale tracking of dual-axis tracking.

Onze Ecoplanten maken gebruik van één-as volgende PV systemen met de as georiënteerd op het zuiden. Het bereik van de tracking is 240˚ van oost naar west.

Een zonvolgend systeem richt de zonnepanelen altijd naar de meest ideale positie ten opzichte van de zon aan de hemel. Dit kan worden gedaan door verticale tracking, horizontale tracking of dual-axis tracking.

De plaats van installatie, lokale weersomstandigheden, energie-eisen en -kosten zijn allemaal belangrijke punten ter overweging van het te selecteren zonzoekend systeem. Doordat het systeem altijd ideaal op de zon gericht staat, wordt meer energie opgenomen en dit kan worden omgezet in bruikbare kracht. Zonvolgende systemen maken gebruik van lichtintensiteit sensoren welke informatie te verstrekken aan de controller. De controller draait een DC-versnelling als een motor door middel van een complexe, intelligente en programmeerbaar circuit en software.

Wat zijn de voordelen van zonvolgend solar?

  • Het grootste voordeel van het gebruik van een zonnevolger is de toegenomen opwekking van energie. De efficiëntie van het systeem kan worden verhoogd tot 40% ten opzichte van statische solarpanelen; op basis van de locatie en de klimaatomstandigheden.
  • Een zonvolgend systeem gebruikt ongeveer dezelfde ruimte in vergelijking met vaste solarpanelen, vandaar dat we meer stroom kunnen produceren op hetzelfde oppervlakte.

Wat voor soort zonvolgers gebruiken Ecoplant?

Onze Ecoplants maken gebruik van een as tracking PV systeem met as georiënteerd zuiden. Het bereik van de tracking is 240 ˚ van oost naar west.

Nadat de zon gedurende de dag gevolgd is van oost naar west, detecteert de Ecoplant de zonsondergang en zal volledig terugdraaien naar het oosten voor een nieuwe dag.

Deze software omvat een speciaal machine lerend-systeem en is een nieuwe aanpak voor efficiënte solaropbrengsten. De zonvolging wordt niet gedaan door een geprogrammeerde klok, maar wordt gedaan op basis van de echte positie van de zon. De software verzamelt gegevens over de beweging van de zon en voorspelt ook de beweging van de zon in de toekomst. Op deze manier kan de zonvolger efficiënt presteren, zelfs als er bewolkte dagen zijn.

In de video kunt u zien hoe onze Ecoplants draaien met de zon gedurende de dag. <<video>>

De wereldwijde markt voor zonne-energievolgers werd geschat op 16,53 GW-capaciteit in 2018. De markt wordt voornamelijk gedreven door de toenemende vraag naar energie, toenemende bezorgdheid over het milieu, en het bewustzijn in combinatie met de uitputtende fossiele brandstof over de hele wereld.

De stijgende overheidsinitiatieven in landen zoals Verenigde Staten, India en China om over te schakelen op zonne-energie versnellen de vraag naar zonnevolg-systemen in de aankomende jaren. Zo voert de Indiase regering grote initiatieven uit, zoals de International Solar Alliance om in 2025 de grootste bijdrage aan zonne-energie te leveren. Dergelijke initiatieven van de Indiase regering verhogen de vraag naar zonnevolg-systemen in de regio.

Ecoplant verwacht met de constante productinnovatie in zonnetechnologie, de toenemende adoptie van IoT en Artificial Intelligence een grote bijdrage te kunnen leveren aan deze transitie.