Curtailment betekent in het Engels inkorten en houdt in dat producenten van groene stroom experimenteren met het dimmen van zonneparken. Dit zogenaamde curtailen houdt in dat tijdens pieken op het elektriciteitsnet de teruglevercapaciteit van een zonnepark iets wordt teruggeschroefd wordt.
Het uitgangspunt is dat producenten van duurzame energie ook tijdens een piek in de opwek al hun energie kunnen terugleveren aan het net. Met curtailment worden deze hoogste pieken kunstmatig afgetopt door de productie van de opwekinstallaties te dimmen. Hierdoor kan het elektriciteitsnet veel efficiënter gebruikt worden.

Wat heeft dit nu met Ecoplant te maken?
Met de Ecoplant kunt u zelf gebruik maken van de mismatch tussen zonneoogst en gebruik. U kunt bovendien gebruik maken van bijladen met daluren stroom (Anticyclus).  Door de sterke lithium batterijen kan de geproduceerde energie worden opgevangen en op een later tijdstip worden gebruikt. Dit is kan dus op het moment van thuiskomst, of in de ochtend zijn wanneer deze pieken voorkomen.

Peakshaving houdt in dat de piekmomenten in energieverbruik teruggedrongen worden. Hierdoor ontstaat een gelijkmatiger energieverbruik, waardoor de energierekening daalt. Het werkt als volgt: stroom wordt opgeslagen in daluren en vervolgens ingezet tijdens piekuren.

De Ecoplant regelt dit automatisch met het slimme energiesystemen. De Ecoplant kan zijn opgewekte stroom opslaan maar is ook in staat om tijdens bewolkte/ regenachtige dagen de energie tijdens de daluren van het net te halen en op te slaan. Met andere woorden: het verbruik van opgewekte zonne-energie, wordt optimaal ingezet, zodat de belasting van het elektriciteitsnet minimaal is.

Hierdoor wordt het bestaande energienetwerk ontlast en beheert u zelf uw eigen energie!