Btw-teruggave & zonnepanelen

Zonnepanelen op het dak maar ook een Ecoplant wordt door de belastingdienst gezien als een roerende zaak. Het betreft hier zaken die zonder schade los van het huis staan, of gehaald kunnen worden.

Zonnepanelen in het dak daarentegen worden gezien als onroerende zaken die niet weggehaald kunnen worden zonder beschadiging aan het huis.

Deze beoordeling heeft gevolgen voor de belastingteruggave.

Omdat panelen op het dak als losse onderdelen kunnen worden gezien mag de koper 100% van het btw-bedrag terugvragen over de aankoop. Voor zonnepanelen ín het dak mag dat niet, omdat die volgens de overheid ook een dakpanfunctie hebben en het huis drooghouden.

Daar geldt dat je slechts 1/3 van de btw op de factuur mag terugvragen. De overheid beredeneert dit als volgt. Er mag alleen btw teruggevraagd worden in dezelfde verhouding als dat de zonnepanelen ‘btw belast’ worden gebruikt. Het deel dat je niet zelf verbruikt, maar dat je terug levert aan het net is btw belast. “Het is aannemelijk dat ongeveer 67 procent van je opgewekte energie niet zelf gebruikt en dus terug levert. De zonnepanelen hebben volgens de overheid ook een dakpanfunctie. Dat is privégebruik en de overheid dicht daar 50 procent aan toe. De btw-teruggave bedraagt dus de helft van 67 procent, dat komt dus neer op een derde van de btw op de factuur.

Natuurlijk zijn onzichtbare geïntegreerde solar panelen in het dak een prima oplossing en hadden de producenten en kopers van panelen in het dak dat uiteraard graag anders willen zien. Bijvoorbeeld zoals in Frankrijk, waar in-dakoplossingen juist financieel worden gestimuleerd. Daarom gingen diverse partijen voor hen samen lobbyden bij onder meer het Ministerie van Financiën.

“ Ze hebben hard hun best gedaan, maar het heeft helaas niet mogen baten. Aan de grondslag ligt namelijk het basisprincipe van btw-wetgeving: alleen btw-teruggave bij zakelijk gebruik. Als de overheid de wet op dit punt zou wijzigen, dan zou dat mogelijk miljarden gaan kosten. Het verschil is in het leven geroepen vanwege een uitspraak in 2002 toen iemand de btw op zijn hele huis in aftrek wilde nemen, terwijl die slechts een kamertje als kantoor gebruikte. Zulk soort acties wil de overheid natuurlijk niet nog een keer meemaken dus die wet gaan ze niet zomaar wijzigen voor zonnepanelen. Anders blijven ze uitzonderingen maken. Bovendien moet ook nog eens met Europese wetgeving rekening gehouden worden.”

Voor de Ecoplant geldt dit gelukkig niet!

  • De Ecoplant is geheel roerend en kan zelf eenvoudig meeverhuizen. De btw-teruggave is dus gegarandeerd!
  • Daarnaast is het mobiele karakter van de Ecoplant ook nog een groot voordeel voor mogelijke tijdelijke plaatsing tijdens bijvoorbeeld evenementen.
  • De Ecoplant kan binnen twee en half uur geplaatst worden maar is in minder dan die tijd ook weer verplaatst.
  • Met het grote energiebuffer pakket kan de Ecoplant gegarandeerd 100kWh CO2 neutrale energie leveren.
  • Ecoplant verzorgd daarnaast diverse aantrekkelijke accessoires waardoor bijvoorbeeld sportclubs een aantrekkelijk extra duurzaam verdien model kunnen optuigen.
  • Wij denken dan aan stroom verkoop en sponsering.

Prima oplossing voor het laden van die 1.4mio elektrische fietsen!