Nederland gaat de btw op zonnepanelen per 1 januari 2023 verlagen naar 0 procent. Voor thuisbatterijen en warmtepompen wordt het nultarief niet toegepast. Dat blijkt uit de internetconsultatie van het wetsvoorstel.

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst is per direct gestart met de internetconsultatie van het voorstel voor de toepassing van een btw-nultarief op de levering én installatie van zonnepanelen ‘op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen’. Of het voorstel voor wijziging van de ‘Wet op de omzetbelasting 1968’ wordt ingevoerd – wat in de lijn der verwachting ligt – is nog wel afhankelijk en onder voorbehoud van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets van de Belastingdienst. De einddatum van de consultatie is 20 mei 2022.

Europese Raad
De Europese Raad bereikte afgelopen december overeenstemming om EU-lidstaten de ruimte te bieden de btw op zonnepanelen te verlagen tot 0 procent. Omdat ook de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) van de Europese Unie de gewijzigde richtlijn voor btw-tarieven half april heeft vastgesteld, kunnen de EU-landen starten met de implementatie van het nultarief.

Individuele landen, dus ook Nederland en België, beslissen zelf of ze dit doen.

Internetconsultatie
Staatssecretaris Van Rij meldde afgelopen maand al dat Nederland van plan is de btw op zonnepanelen te verlagen naar 0 procent. Van Rij is nu dus gestart met de consultatie waarin te lezen is dat de vermindering van administratieve en uitvoeringslasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst de voornaamste doelstelling van de introductie van een btw-nultarief voor zonnepanelen is.

Na minimaal 1 jaar na invoering van het nultarief wordt gemonitord of de maatregel uitwerkt zoals verwacht en welke eventuele neveneffecten er zijn opgetreden.

Levering aan energiebedrijf
In een toelichting op het voorstel van de wettekst schrijft het ministerie van Financiën dat door de toepassing van een nultarief er geen btw meer drukt op de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen, waardoor er geen teruggaafbelang is bij de particuliere zonnepaneelhouders. ‘Voor de stroomleveringen aan het energiebedrijf kan in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) zonder aanmeldverplichting door de recent geïntroduceerde registratiedrempel voor ondernemers met een maximale jaaromzet van 1.800,60 euro.’

Voor de meeste particuliere zonnepaneelhouders zal het introduceren van een btw-nultarief op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen in samenhang met de registratiedrempel voor de KOR ertoe leiden dat zij dus geen btw meer hoeven te betalen als zij zonnepanelen kopen. ‘Het betekent dat particulieren btw-vrij in zonnepanelen kunnen investeren zonder zich bij de Belastingdienst (als btw-ondernemer) te hoeven melden’, aldus het ministerie.

Verhuur en woningcorporaties
Het nultarief kan volgens het ministerie ook leiden tot een voordeel voor woningcorporaties. ‘De maatregel kan voor verhuurondernemers, indien zij geen btw-aftrek hebben wanneer zij zonnepanelen laten installeren (zoals, in sommige gevallen, woningcorporaties), een belastingvoordeel opleveren dat de investering in zonnepanelen stimuleert.’

In de toelichting op het wetsvoorstel benadrukt het ministerie echter wel dat de verhuur van zonnepanelen ook in de toekomst gewoon belast wordt tegen het btw-tarief van 21 procent. ‘Dit wetsvoorstel beoogt geen wijziging van dit uitgangspunt.’

Plaatsing en werkzaamheden en aansluiting aan de meterkast
In de toelichting op het wetsvoorstel schrijft het ministerie dat onder installatie niet alleen de bevestiging van zonnepanelen wordt verstaan. Ook de dienstverlening die direct noodzakelijk is voor het aanbrengen en functioneren van de zonnepanelen, zoals het aanleggen van kabels en het aanpassen van de meterkast voor zonnepanelen, valt onder ‘installatie’.

Daarmee is ook voor die werkzaamheden het btw-nultarief van toepassing.

Zonnepanelen schuur, garage en tuin
De tekst ‘in de onmiddellijke nabijheid van woningen’ betekent volgens het ministerie dat het btw-nultarief ook van toepassing is als zonnepanelen worden geplaatst op een schuur, een garage, in de tuin of een uitbouw die bij de woning hoort. ‘De regeling is daarmee bedoeld voor zonnepanelen die worden aangeschaft ten behoeve van de energievoorziening van die woning’, aldus het ministerie.

Thuisbatterij en warmtepomp
Werkzaamheden die niet direct noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en goed functioneren van de zonnepanelen – zoals het installeren van een warmtepomp of een accupakket (red. thuisbatterij) – vallen niet onder het begrip ‘installeren’.

Voor deze producten is dus wel het reguliere btw-tarief van 21 procent van toepassing.

bron: Solar magazine 20-04-2022