Met nieuwe energie trekt ECOPLANT aan het langste eind!

Zwolle – 25 oktober 2021 Nederlandse Innovatie Prijs 2021

Het Zwolse bedrijf Ecoplant heeft de prijs voor het meest innovatieve bedrijf gewonnen in de categorie Nieuwe Energie. Volgens de jury scoort de onderneming erg goed op de ontwikkeling van personeel en het verminderen van de ecologische voetafdruk. In een spannende finale waarbij uiteindelijk ASML, Ecoplant en Qlayers waren genomineerd voor het meest innovatieve bedrijf van Nederland, is ASML als overall winnaar uit de bus gekomen.

De winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021, is gebaseerd op de uitkomsten van de Nederlandse Innovatie Monitor. Voor de totstandkoming van de nominatie hebben er verschillende selectierondes plaatsgevonden. Centrale facetten bij die selectierondes zijn inzichten uit de dataset behorende bij de monitor, deskresearch en interviews.

Over de Nederlandse Innovatie Monitor

De Nederlandse Innovatie Monitor 2021 wordt uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School van de UvA, onder regie van prof. dr. Henk W.Volberda, hoogleraar Strategie & Innovatie en directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation. SEO Economisch Onderzoek heeft de monitor uitgezet en de analyses gedaan. Hieruit is gebleken dat Ecoplant vooruitstrevend is in haar oplossing om de energietransitie te versnellen.

Ecoplant

Ecoplant weet een nieuwe draai te geven aan zonne-energie. De onderneming heeft een suntracing solar systeem ontwikkeld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld laadpalen voor elektronische auto’s heeft hun oplossing geen aanvullende infrastructuur nodig: het systeem kan ook op zichzelf werken en los van het elektriciteitsnetwerk (zogeheten ‘off-grid’). Dit is onder meer handig bij locaties die afgelegen liggen ten opzichte van het elektriciteitsnet, waaronder bij festivals. Doordat de oplossing off-grid kan functioneren is het eveneens mobiel inzetbaar.

Volgens ondernemer Hans Veenemans van Ecoplant is de Nederlandse vinding, die ervoor zorgt dat er onafhankelijk van leveranciers duurzame energie wordt opgeslagen, een ‘logische stap’ in de verduurzaming van de samenleving.  ,,Deze Ecoplant zorgt ervoor dat de verduurzaming die we met elkaar willen ook daadwerkelijk het straatbeeld gaat verrijken”, aldus Veenemans.

De combinatie waarin de elektronische componenten worden toegepast maakt de oplossing onderscheidend. Zo wordt gewerkt met monokristalline solar panelen en coatings om meer elektriciteit te halen uit zonnestralen én om te zorgen dat de panelen zichzelf kunnen reinigen. De zonnepanelen draaien ook mee met de stand van de zon waarbij het systeem ‘leert’ om zich efficiënt te richten tot waar de zon staat. Een onderdeel van het systeem betreft ook de mogelijkheid om zelf energie op te slaan. Hierdoor kan het systeem eveneens gebruikt worden om aan ‘peakshaving’ te doen (omgaan met pieken en dalen in de belasting van het elektriciteitsnetwerk). Met de oplossing kan dus energie geladen (opslag van elektriciteit) en ontladen worden (benutten van de elektrische energie). Vele apparaten kunnen daar hun elektriciteit aftappen, waaronder elektrische auto’s, straatverlichting en camerasystemen. Hiermee speelt de onderneming ook in op substantieel toegenomen vraag naar laadpalen en veilige accuopslag. De zichtbare duurzaamheid van de Ecoplant is een eyecatcher en is het ook mogelijk om de Ecoplant te personaliseren met kleuren en bedrijfslogo’s.

Het gedachtegoed van de onderneming om technologie te gebruiken voor andere doeleinden is sterk gedreven door Veenemans. Hij ziet een dergelijke vorm van ‘omdenken’ ook als zijn persoonlijke missie. Medewerkers worden dan ook aangemoedigd om te ‘avonturieren’ door via experimenten andere toepassingsmogelijkheden te bedenken voor een technologie. Met haar oplossing streeft Ecoplant er eveneens naar om een dergelijk omdenken te bevorderen bij externe groepen – waaronder scholieren – teneinde nieuwe zienswijzen te ontwikkelen over duurzaamheid. Mede om de belasting voor het milieu te beperken wordt bij de ontwikkeling, productie en vervoer ingezet op smart local sourcing.

Kortom, met een mobiele ‘energiefabriek’ heeft Ecoplant een vernuftige oplossing om in te spelen op de energietransitie.