Met de smartgrid omvormer is de Ecoplant voorzien van de nieuwste techniek. Deze omvormer zorgt er niet alleen voor dat Wisselstroom (AC) wordt omgezet in gelijkstroom (DC), maar is tevens voorzien van een Battery Management System (BMS) en Energy Management System (EMS). Deze technieken stellen de Ecoplant gebruiker in staat om altijd de goedkoopst beschikbare energie te gebruiken.

Het BMS voorkomt dat de accu’s in de Ecoplant overladen worden, maar ook dat deze niet helemaal leeg raken. Overladen kan gevaarlijk zijn in verband met brandgevaar. En een lege accu is slecht voor diens levensduur. Het BMS zorgt ervoor dat er altijd een minimale hoeveelheid energie in de accu zit voor een langere levensduur.

Het meest vernuftigste stukje techniek in de smartgrid omvormer is echter het energie management systeem. Het EMS stelt u als Ecoplant gebruiker in staat om altijd de goedkoopst beschikbare energie te gebruiken. Zelf opgewekte zonne-energie is de goedkoopste energie beschikbaar. Door de accu’s stelt de Ecoplant de gebruikers in staat om ook de volledige zonne-oogst te gebruiken.

Helaas is zonne-energie geen constante vorm van energie, althans niet in Nederland. We hebben te maken met nacht en bewolking die ervoor zorgen dat de Ecoplant geen of in mindere mate energie opwekken, met als gevolg dat er vanaf het elektriciteitsnet energie getapt moet worden.

Klassieke zonnepanelen hebben hetzelfde probleem, het verschil met onze Ecoplant zit hem echter in de omvormer in combinatie met de accu’s. Het EMS in de smartgrid omvormer maakt het namelijk mogelijk om de accu’s van de Ecoplant vol te laden met goedkope energie uit de daluren in de middag of nacht, zodat je in de ochtend en avond, wanneer het elektriciteitsnet het meest belast wordt en de energie het duurst is, goedkope daluren energie gebruikt.

Daar traditionele zonnepanelen niet over deze technieken beschikken, zal er bij overcapaciteit van energielevering energie altijd energie terug geleverd worden aan het net waardoor de gebruiker niet in staat is zijn gehele zonneoogst te gebruiken. Bij ondercapaciteit zal er altijd realtime energie van elektriciteitsnet getapt moeten worden, dit betekent dus wanneer je energie nodig hebt op de momenten dat het net het meest belast wordt, je dure energie afneemt.

Kortom, de Ecoplant houdt je energierekening om twee redenen laag. Eén je benut altijd je volledige zonneoogst doordat energie die niet gelijk gebruikt wordt opgeslagen in de accu’s voor later gebruik. En twee, bij gebrek aan zon stelt de smartgrid omvormer de Ecoplant in staat haar accu’s vol te laden met daluren stroom voor later gebruik, bijvoorbeeld op momenten wanneer de energie het duurst is.