2020 breekt zonnerecords = extreme zonne-energie!

Afgelopen maanden zijn voor onze Ecoplanten de zonnigste maanden geweest sinds 1901, het begin van de zonmetingen. Doordat de Ecoplant voorzien is van een gsm-data uitleessysteem kunnen wij bevestigen dat de zon april jl. in Nederland gemiddeld 285 uren scheen (april 2019: 178 zonuren).

Zonnig aan zee!

Het meest scheen de zon afgelopen april in Den Helder met 295 uur, het minst in Amsterdam (meting op Schiphol) met 269 uur. Aan zee zijn het voorjaar en de zomer vaak zonniger dan het binnenland. Dat komt door temperatuurverschillen tussen het kustgebied en het binnenland. Langs de Hollandse kust en in het Waddengebied schijnt de zon in de drie voorjaarsmaanden samen gemiddeld zo’n 100 uur langer dan in oostelijk Nederland. Ook in de drie zomermaanden bedraagt dat verschil gemiddeld 100 uur. Onder bepaalde omstandigheden kan de zon aan de kust alleen al in één enkele maand 100 uur langer te zien zijn dan in het binnenland!

Verloop zonuren in een jaar

Gemiddeld over het hele land neemt het aantal zonuren in de loop van het jaar toe van 61 uur in januari tot 85 uur in februari, 124 uur in maart en 177 uur in april. Dit komt doordat de dagen langer worden en het overheersende weertype verandert gedurende het jaar. Normaal is eind mei, begin juni de zonnigste periode van het jaar. Daarna ontstaan er door de grotere warmte landinwaarts gemakkelijk stapelwolken, waardoor het hartje zomer in het algemeen iets minder zonnig is dan aan het eind van het voorjaar. In het najaar en de winter kan het dagen achtereen grijs zijn. Januari telt normaal (landelijk gemiddeld over het tijdvak 1981-2010) elf zonloze dagen, februari zeven, maart vijf en mei nog maar twee dagen zonder zon. In uitzonderlijke periodes in voorjaar of zomer kan de zon wel 300 tot 340 uur in een maand schijnen.

Warmste jaren

Vrijwel alle jaren uit de top 10 warmste jaren sinds 1901 stammen uit de laatste twee decennia. Negen van de tien warmste jaren met een gemiddelde temperatuur tussen 10,9 en 11,7 graden dateren uit de periode sinds 1999. Warmte is voor een solar paneel niet direct positief en werkt deze op basis van lichtsterkte.